• Maria Klebanowska

24th, 26th, 27th November 2020

Hello everyone. Today some listenng practice.

Dziś poćwiczymy słuchanie ze zrozumieniem z zestawów egzaminacyjnych.

Please, open your Workbooks pp. 86-87./Proszę mieć otwarte ćwiczenia na str. 86-87

You will hear the recordings during our classes/ Wysłuchacie nagrań podczas naszych zajęć.

33 wyświetlenia0 komentarz
 

©2020 by SP 2 Zielonka English MK. Stworzone przy pomocy Wix.com